(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, July 25, 2014

Dota game ကို ေမာ္နီတာ resolution အျပည့္နဲ႔ကစားမလား???

Dota ကစားရင္ computer ရဲ႕
ေမာ္နီတာ resolution အျပည့္နဲ႔
ဒီလိုေလးလုပ္ကစားလိုက္ပါ
game option မွာက1024 ထက္ပို
ျမွင့္လို႔မရပါဘူး။registry ပညာရွင္မ်ားေက်ာ္သြားပါ။
စမယ္အရင္ဆံုးေမာ္နီတာ resolution ေလးမွတ္သြားပါ1366
နဲ႔768လို႔ဥပမာထားလိုက္မယ္။
keyboard ရဲ႕ window keyေလးနဲ႔ R
တြဲႏိွပ္ပါ။ေပၚလာတဲ့run box မွာ
regedit လို႔ရိုက္ပါ။registry ေရာက္ရင္ HKEY CURRENT USER
ကိုႏိွပ္ပါ Software ကိုထပ္ႏိွပ္
dotaရဲ႕nameျဖစ္တဲ့ Blizzard နဲ႔စတဲ့ folder ဖြင့္ video ကိုထပ္ဖြင့္
ညာဘက္မွာအမ်ားႀကီးက်လာတယ္။ျပင္မွာႏွစ္ခုထဲပါ။
reswidth နဲ႔ resheightပါပဲ။reswidth ကိုဖြင့္ပါ
decimal ကိုေရြးျဖည့္ရမွာ1366ျဖစ္
ပါတယ္။ok ေနာက္ resheight ကိုဖြင့္ decimal ကိုေရြးျဖည့္ေပးရမယ့္ဂဏန္းက
768
ျဖစ္ပါတယ္။ok ။ ရပါၿပီကစားၾကည့္လိုက္ပါျမင္ကြင္းဘယ္ေလာက္ေျပာင္းသြားလည္းသိလာမွာပါ။အဆင္ေျပပါေစ။
       Thukha Yehtut


Posted via Blogaway

No comments: