(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, July 16, 2014

PasswordBox v1.9.6.19 for Android

mobile apps ​ေတြနဲ႔ websites ​ေတြကို ဝင္​တဲ့ password ​ေတြကို လုံျခံုစြာ save
လုပ္​ထားႏိုင္​တဲ့ application ပါ။
တစ္​ခါဝင္​ပီးထားရင္​ ​ေနာက္​အလို႐ွိလို႔ျပန္​ဝင္​ရင္​ one tap လုပ္​ပီး
ျပန္​ဝင္​႐ုံပါ။ အ​ေကာင္​့အမ်ားအျပားအသုံးျပဳ
သူ​ေတြအ​ေနနဲ႔ ​ေဆာင္​ထားသင္​့တဲ့ app ပါ။
​ေပးထားတာအျပင္​ ကိုယ္​စိတ္​ႀကိဳက္​လည္​း
ထပ္​ထည္​့သုံးႏိုင္​ပါတယ္​။​description ကိုလည္​း
​ေအာက္​မွာ ​ေလ့လာႏိုင္​ပါတယ္​။

Description

★Winner, Best Mobile App, CES 2014★
Seen in: FORBES * PC MAG * VENTURE BEAT * WALL STREET JOURNAL * ALL THINGS D * TECHCRUNCH * USA TODAY
PasswordBox is a free password manager that allows users to securely store, retrieve and share usernames, passwords and other personal data anytime, anywhere, on any device.

IN THE PRESS:
CNET, Rated Outstanding "PasswordBox sets itself apart from the competitors with some innovative security features."

USA TODAY "This app is one of the rare few that not only gets it right, but goes above and beyond by including many smart features [...] a 'must have' app in the digital age."

WALL STREET JOURNAL "PasswordBox worked like a charm."

Never lose a password again with PasswordBox. Enjoy seamless 1-Tap Login, secure sharing, password generator, Legacy Locker and digital wallet. This is the password manager you've been looking for.

PASSWORD MANAGER
Your passwords, where you need them, when you need them.
- Save time with 1-Tap login to mobile apps and websites
- Automatically saves your logins while you browse
- Passwords are encrypted with AES-256, the strongest grade of encryption
- Secure SSL protects your data during sync between devices
- Create new strong passwords and save them while you browse
- Locked with a Master Password that only YOU know
- Optional Pin Code Lock for additional security
- Secure password sharing and management, for sharing passwords with co-workers or family
- Instant Login to your accounts using our secure in-app browser
- Encrypted Safe Notes for sensitive personal information
- Customizable StartPage for accessing your most-visited sites with 1-Tap
- Auto-Lock function to safeguard against theft
- **NEW** Unlock your PasswordBox with a fingerprint on your Samsung Galaxy S5

**EXCLUSIVE** 1-Tap Login to Mobile Apps
PasswordBox is the only password vault to allow you to securely log in to mobile apps on your Android phone. We support 90% of the most popular apps in the Google Play store.

DIGITAL WALLET
Even more than a password manager, PasswordBox now includes Wallet for secure storing & management of sensitive information like credit and ID cards, passport, Social Security numbers, store loyalty cards and banking details on the go.

LEGACY LOCKER
PasswordBox is the only secure password manager that offers the ability to protect your digital legacy during life and after, enabling you to pass on your online accounts to a spouse or people you trust.

USE PASSWORDBOX EVERYWHERE
PasswordBox works on all your computer browsers including Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer. Like Dropbox, save a password to PasswordBox and it is instantly and securely saved to all your browsers, computers, tablets and phones. Never lose or forget a password again!

Here's what some of our users are saying:

"I'm a busy mother who LOVES apps that make life easier! Thank you PasswordBox!" - Kelly P.

"This is the perfect app to store my passwords securely. I have 3 windows PCs, an iPad and iPhone. It works great for all of them and I don't have to worry about backing them up! Love it! Keep up the good work!" - Jonathan H.

"PasswordBox.com is useful, meets a real need, intuitive and easy to use. Keep up the good work." - Devon L.

The PasswordBox team is dedicated to responsive development and support. If you have questions or criticism, please send us an email at <a href="mailto:help@passwordbox.com">help@passwordbox.com</a> or get in touch with us on Facebook or Twitter. We may be able to fix your issues in less time than it would take to write a negative review. We are very attentive to your feedback/suggestions/comments. Your input is our priority and helps us further enhance and develop the PasswordBox password manager app.

SUBSCRIPTIONS
Save 25 passwords without upgrading, or enjoy PasswordBox Unlimited which has all the great features above and allows unlimited password storage. Upgrade now through an auto-renewing subscription. Available with an in-app purchase of $11.99/yr.

PasswordBox
Version: 1.9.6.19
Size:16.3 MB
DOWNLOAD: LINK 


Posted via Blogaway

No comments: