(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, August 27, 2014

AdobeAcrobatအသုံးျပဳနည္း

စာအုပ္အမည္ = Adobe acrobat 4.0
ေရးသားသူ =  ကကကြန္

 ဒါကေတာ့ Adobe acrobat 4.0အေၾကာင္းႏွင့္ အသုံးျပဳပုံ နည္းစနစ္ေတြကုိ အေသးစိတ္က်က် ေရးသားထားတဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ ပါတယ္။ ကကကြန္ကေန ထုတ္ထားတဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဆင္ေျပ လိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
 ေဒါင္းေလာ့ 


Nayminthura

No comments: