(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Sunday, August 17, 2014

Network မွ တစ္ဆင့္ ကြန္ပ်ဴတာ မွာ window တင္နည္း

 


Client Computer ေတြသို ့ Network ေပၚကတဆင့္ Windows OS Installation လုပ္တဲ့ပုံစံကို မိတ္ေဆြမ်ား အင္းမသိေသးသူမ်ားေပါ့ေလ သိရေလေအာင္ Remote Installation Services အေၾကာင္းကို ေျပာေပးပါမယ္ 

RIS Requirements 

* Windows 2003 or 2000 Server 
* Remote Installation Services Component 
* Windows XP Professional CD 
* Active Directory 
* DHCP 
* PXE Client တို ့ျဖစ္ၾကပါသည္။
အထက္က လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျပည့္စုံၿပီဆိုရင္ေတာ့ RIS လုပ္ငန္း စတင္လို ့ရပါၿပီ။ 

Windows Server 2003 or 2000 တြင္ျပဳလုပ္ရန္။ 

ပထမဦးဆုံး Remote Installation Services ဆိုတဲ့ Windows Component တစ္ခုကို ထည့္သြင္းေပးရပါမယ္ ဒီလို ထည့္သြင္းလို ့ရဖို ့အတြက္ Server 2003 CD or Server 2000CD ေခြကို ၾကိဳထည့္ ထားဖို ့လုိအပ္ပါသည္။လုပ္တဲ့ ပုံစံကေတာ့  - Start>>>Control Panel>>>Add or Remove Programs အဲဒီထဲကမွ Add/Remove Windows Components ကိုေရြးပါ။ Windows Components Wizard Box လာပါမယ္
Your browser may not support display of this image.  အဲဒီထဲကမွ Remote Installation Services ကိုအမွန္ျခစ္ေပးပါ။ Next ကိုႏွိပ္ပါ။ Remote Installation Services ကို Install လုပ္ေပးေနလိမ့္မယ္ ၿပီးရင္ Complete Wizard Box က်လာပါမည္။ Finish မွာႏွိပ္ပါ။ ဒါဆိုလွ်င္ Remote Installation Services ကို Install လုပ္တာ ၿပီးဆုံးသြားပါၿပီ။ 

ကြ်န္ေတာ့္တို႔ အခု server 2003 မွာ Remote Installation Services component ကို ထည့္သြင္းၿပီးၿပီျဖစ္သျဖင့္ RIS လုပ္ငန္းကို စတင္လို ့ရပါၿပီ။ စတင္အသုံးျပဳပုံကေတာ့ - Start>>>run box ထဲမွာ risetup ရိုက္ၿပီး Enter ေခါက္ပါ။ RIS Setup Wizard box က်လာပါမယ္
Your browser may not support display of this image. RIS Welcome Screen တြင္ RIS installation အပိုင္းၿပီးေျမာက္ဖို ့အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၿပီးလွ်င္ Next မွာႏွိပ္ပါ။ 
Your browser may not support display of this image.

ဒီအဆင့္ေလးကေတာ့ ကိုယ့္ server ၏ C: Drive မဟုတ္တဲ့။ တျခား Drive letter D:, E:, စသည့္အပိုင္းတြင္ Remoteinstall ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သိမ္းဖို ့အတြက္ေနရာ သတ္မွတ္ေပးတဲ့ အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို ့သတ္မွတ္ခ်င္ပါက Browse တြင္ႏွိပ္၍သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ Next မွာႏွိပ္ပါ။

Your browser may not support display of this image.

ဒီအဆင့္ကေတာ့ အခုဖန္တီးထားတဲ့ RIS ကို Client သို ့ခ်က္ျခင္းေထာက္ပံမွဳ ေပးမည္၊ မေပးမည္ကို ေရြးခ်ယ္သည့္အပိုင္းပါ။ Next မွာႏွိပ္ပါ။ 
Your browser may not support display of this image.

ဒီအဆင့္ကေတာ့ Client မွာ အသုံးျပဳမည့္ Windows ေခြရဲ ့လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခိုင္းတာပါ။ အဓိက ကေတာ့ Windows CD ထဲက i386 folder ကို Copy ကူးယူသြားတာပါ။ win xp CD ရွိတဲ့လမ္းေၾကာင္းကို ေပးၿပီးၿပီဆိုလွ်င္ Next မွာ ႏွိပ္ပါ။ 
Your browser may not support display of this image.

ဒါကေတာ့ ကိုယ္ဖန္တီးလိုက္တဲ့ Image အတြက္နာမည္ေလးေပးလိုက္တာပါ။ Next မွာႏွိပ္ပါ။ 
Your browser may not support display of this image.

ဒီီအဆင့့္္ကေတာ့့ windows image ၏ Descripiton Name ေပးတဲဲ ့့ေနရာပါ။ Next မွာႏွိပ္ပါ။ 
Your browser may not support display of this image.

ဒီီအဆင့္ကေတာ့ေနာက္ဆုံး ၿပီးဆုံးသြားတဲ့အဆင့္ပါ။ Finish မွာႏွိပ္ပါ

Your browser may not support display of this image.

ဒါကေတာ့ေရွ ့မွာခ်ခဲ့တဲ့့ settings အတိုင္း Install လုပ္ေနတာပါ။ 
Your browser may not support display of this image.

အခုဆိုရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို ့၏ Remote Installation Services Setup Wizard ကေန လိုအပ္တာေလးေတြကို remoteinstall folder ဖြဲ ့ၿပီး ဖန္တီးျခင္းအဆင့္ၿပီးဆုံးလို ့သြားပါၿပီ။ Done မွာႏွိပ္လိုက္ပါ။


အဆင္ေျပပါေစ.........................
Min Oke Kar (ဘီလူးကၽြန္းသားေလး)


သားတို႕ အေ၀းေရာက္မ်ားဘီလူးကၽြန္းသားမ်ားအတြက္ အလြမ္းေျပေစဖို႕ ဘီလူးသားေတြ ဖြဲ႕ထားတဲ့ ပင္လယ္ျပာနဲ႔ ဘီလူးကၽြန္း ကိုလည္း အလည္လာခဲ့ဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္..................

No comments: