(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, August 9, 2014

ဖုန္းထဲတင္Rootခ်င္သူမ်ားအတြက္apkမ်ား

ဖုန္းနဲ႔တင္Rootလုပ္ႏိုင္ေသာapkမ်ားစုစည္းေပးထားတာပါလိုအပ္လွ်င္ယူႏိုင္ပါတယ္ Download 

No comments: