(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, August 25, 2014

Wifi Password Hacker(root)

Wifi Password Hacker ေလးပါ ။ေတာင္းဆိုတဲ့ သူေတြမ်ားလာတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ သုံးပုံသုံးနည္းကိုက်ေတာ့ မေျပာျပေတာ့ဘူး၊ ျဆာႀကီးေတြပဲမလား

Cover art


Wifi Password Hacker PRANK - screenshot thumbnail

Wifi Password Hacker PRANK - screenshot thumbnail


Download; (1.6) MB

အဆင္ေျပပါေစ.........................
Min Oke Kar (ဘီလူးကၽြန္းသားေလး)


သားတို႕ အေ၀းေရာက္မ်ားဘီလူးကၽြန္းသားမ်ားအတြက္ အလြမ္းေျပေစဖို႕ ဘီလူးသားေတြ ဖြဲ႕ထားတဲ့ ပင္လယ္ျပာနဲ႔ ဘီလူးကၽြန္း ကိုလည္း အလည္လာခဲ့ဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္..................

No comments: