(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, September 24, 2014

Autumn Live Wallpaper v : 3.0


Autumn-Live-Wallpaper-1 Autumn-Live-Wallpaper-2


 ကိုရီးယားဒီဇိုင္း Autumn Live Wallpaper ေလးပါရိုးရွင္း လွပ ေတာက္ပ တဲ့  Live Wallpaper  ေလးမို႔ေဘာ္
ဒါေတြလည္းစိတ္၀င္စားမယ္ထင္လို႔တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
With Autumn Live Wallpaper Free, you will have the screen falling autumn leaves rustling inside the little house in the woods. It is a very romantic scenery.
The leaves many shapes falling motions will make your screen more vivid.
You have 9 different backgrounds and can easily switch between
such different backgrounds. You can make the background image automatic switch as slide show background.
You can touch the screen to move leaves and when you move touch that will create wind pushes the leaves fly farther.
Upgrade to version Pro have full setting :
* 9 wallpapers HD about Autumn
* Change auto background as slideshow
* Config time auto change background
* 6 kind leaves falling on background
* change number leaves falling
* Config sound when Touch Bubble
* Config Bubble, number, style.
We will continue to upgrade new functionality of app . We hope you rate 5 stars for the app .
Thank you !
For Use : HOME => Menu (or long press) => Wallpaper => Live Wallpapers => Autumn Live Wallpaper Free
Or click Shortcut Icon on home screen for launching App !
Size : 2.8M
Current Version : 3.0
Requires Android : 2.3.3 and up

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: