(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, September 26, 2014

Bass Booster Pro Version: 2.2.4 Apk

Android ဖုန္းေတြထဲက သီခ်င္းေတြကို အေကာင္းဆံုးသံစဥ္ေတြျပန္လုပ္ေပးမယ့္  Bass Booster Pro Apk
update ေလးကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ မိမိဖုန္းထဲမွာ ရွိေနတဲ႔ သီခ်င္းေတြကို Improve quality, Electro, Techno , Dubstep , Dance , Pop , Rock , Metal  , Reggae , Rap , R&B , Hip-Hop , Jazz , Latino,
Acoustic, Classical, Party, Voice Boost, Volume Boost. အျဖစ္ျပဳလုပ္ၿပီး နားစဥ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေကာင္းေလးက Google PlayStore မွာ B 70.00 ေပးဝယ္ရတာပါ ဒီမွာေတာ့ free ေပါ့ေနာ္။ ဖိုင္ဆိုဒ္
က 868Kb ရွိၿပီး Android: 2.3 ႏွင့္အထက္ဖုန္းေတြမွာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။Pro features:
★ Unlimited custom presets
★ Homescreen widget (2×1)
★ Homescreen shortcut (see below)
★ Virtualizer
★ Start on phone boot
★ Preset auto-detection (see below)
★ Automatic preset on incoming call
★ 4 themes
★ Music visualizer
★ Reverb (in Beta ! It doesn’t work on most phones, so it might be removed)
★ 20 built-in presets : More Basses, Improve quality, Electro, Techno, Dubstep, Dance, Pop, Rock, Metal, Reggae, Rap, R&B, Hip-Hop, Jazz, Latino, Acoustic, Classical, Party, Voice Boost, Volume Boost. (included in the free version)
Homescreen Shortcut
This feature allows you to create a 1×1 homescreen shortcut that’ll change Bass Booster settings in one click without even opening the app ! (see screenshots)
Preset auto-detection
This feature allows presets to be automatically adjusted according to the music that is being played. Let’s say that you’re listening to some Alternative Rock music, by default, Bass Booster will automatically choose the Rock preset, but if you create a custom “Rock” preset, yours will be selected.
But it goes even further ! For example, you could create a “Punk Rock” preset and a “Hard Rock” preset and they would be automatically selected. (Android 2.3.3+)
You can also create a preset specifically for a song, album or artist and it will be auto-detected next time you play a matching song.
Auto-detection requires to use :
– A compatible player
– Locally stored and tagged audio files
Players that support auto-detection :
– The stock player by Google
– Google Play Music
– Player Pro (recommended)
– JetAudio Player
– RealPlayer
– Poweramp
– Rocket Music Player
– NRG Player
– Music Folder Player
– MortPlayer
– TTPod Music Mod
– Meridian
– ³ (Cubed)
– DoubleTwist (enable Last.FM scrobbling in DoubleTwist)
– Winamp (enable Scrobbling and install the Last.FM app)
This list is not complete : other media players may work.

What’s New
Version 2.2.4 :
– Quit option in the menu
– Associate volume with presets
– Fixed crash on phone boot


Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: