(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, September 27, 2014

ဖုန္းဘက္ထရီ ၾကာရွည္ခံေစတဲ့ Battery Save & monitor

Battery (Save & monitor)-1 Battery (Save & monitor)-2
Battery Save & monitor ေလးက ဖုန္းဘက္ထရီ ၾကာရွည္ခံေစတဲ့ ေဆာ့၀ဲေကာင္းေလးပါ
အသံုးလိုသူမ်ားေအာက္မွာေဒါင္းပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
A beautiful app to help you monitor your battery usage and see how much time you have left.
Don’t get stuck again with an unexpected low battery!
. Percentage of battery remaining shown in status bar (optional)
. Rate of discharge tells you how fast your battery is being used up
. Charts show recent and predicted battery percentage
. Widgets for percentage, time remaining, percentage per hour, temperature and voltage
. Optional warnings when your remaining time or percentage meets a limit
. Optional warning when your battery usage per hour is above normal
. Tune screen, wifi, bluetooth and auto sync settings to save battery
. Battery saving score gives easy feedback on how to save more battery
Size : 2.2M
Current Version : 1.07
Requires Android : 2.2 and up

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: