(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, September 29, 2014

အင္ပါယာခ်ဲ ႔ထြင္ နယ္ေျမသိမ္းတဲ့ဂိမ္းFortress Conquest APK Full Version

Fortress Conquest Apk ဂိမ္းေလးကေတာ့ အင္ပါယာခ်ဲ ႔ထြင္ နယ္ေျမသိမ္းတဲ့ဂိမ္းေကာင္းေလးပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Full Version ,New update with version 1.0

Take command of a mighty 19th century European empire and lead them to the conquest of Europe! Through cunning strategy, bold moves, brilliant management of tactical cards, sheer audacity, and a little luck you can be the ruler of all Europe! Take heed however and defend your fortress well for in one careless moment, your fortress can be sacked resulting in your elimination.
Screenshot:


||Game:  Fortress Conquest APK  ||
||Version:  1.0  ||
||Android : 2.3  ||
||Market:   https://play.google.com/.conquest ||
||Mod:  --   ||
Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: