(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, September 29, 2014

စက္ရုပ္လက္ေ၀ွ႔စိန္ေခၚပြဲ HD ဂိမ္းေလး Real Steel HD Mod APK 1.6.3 Unlocked Everything

 Real Steel HD Apk ဂိမ္းေလးက စက္ရုပ္လက္ေ၀ွ႔
႔စိန္ေခၚပြဲ HD ဂိမ္းေကာင္းေလးပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Mod Free Shopping, New update with version 1.6.3

Based on the Dreamworks movie, starring Hugh Jackman, Real Steel is an underworld fighting game set in the near-future, where 2,000 pound robots fight in a no-holds barred battles to the death.

You can also experience the fights with the other Robots in the movie such as – Atom ‘The People’s Champion’; Zeus ‘King of the Robots’; Twin Cities ‘Two Headed Tower of Power; Ambush ‘The Comic Book
Crusher’, Noisy Boy ‘The Manga Mangler’; Midas ‘The Gold-Blooded Killer’; Metro ‘Frankenstein’s Monster of the Ring’; Gridlock ‘The Bronzed Body Builder Bot'; Axelrod ‘Wheel Spinning Fist Fighter’; Blacktop ‘The Bot Out of Hell’; Six Shooter ‘The Sheriff of RoboTown’; BlacJac ‘ The Casino Bot with an Amazing Hand’; Blue Bot ‘The Electric Blue Brawler’; Aqua Bot ‘The Diver Bot from the Deep’.
||Game:  Real Steel HD APK ||
||Version: 1.6.3 ||
||Size: 20 MB ||
||Market Link: https://play.google.com/com.jumpgames.RealSteel ||
||Mod: Unlocked Everything ||


APK:
Download ►: ►''Apk ''

Data:
Download ►: ►''Data ''

     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: