(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, September 26, 2014

သူခိုးဂိမ္းေကာင္းေလး Master Thief Mod APK Levels Unlocked

Master Thief ဂိမ္းေလးကေတာ့ သူခိုးဂိမ္းေကာင္းေလးပါ အခ်ိန္အကန့္
အသတ္နဲ႔ေဆာ့ ကစားရမွာပါ ဗအာက္မွာေဒါင္းပါ (ပုသိမ္အို္င္တီ)
Apk Mod All Levels Unlocked ,New update with version 1.6.1

Get in. Get the loot. Get out.
Don't get caught!

Master Thief is a stealth game inspired by the classics of the genre. Designed for quick games with an optional competitive edge, Master Thief is made for mobile and social play while still providing a challenge for those who want to do more than just win.Screenshot:


||Game:  Master Thief APK  ||
||Version:  1.6.1  ||
||Android : 2.3  ||
||Market:  https://play.google.com/.masterthief  ||
||Mod:   Unlocked All Levels  ||

APK:
Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: