(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, September 26, 2014

Orborun Mod APK 5.1.1 Unlimited Gems

  Orborun APk  စက္ရုပ္ Rolling ဂိမ္းေလးပါေပါ့ေပါ့ ပါးပါး နဲ႔ေဆာ့လို
႔ေကာင္းတဲ့ဂိမ္းေလးပါေအာက္မွာေဒါင္းပါ  (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Mod Unlimited Coin and Gems ,New update with version 5.1.1

Orborun is a 3D run & roll game where your nerves will be put to the test.

Tilt your device to make your Orbot run and roll on long & curvy slides, use the power-ups to go faster, tap on the slowdown bar to be more precise.

Complete optional challenges and arrive faster to get higher scores and compare them with your friends.


Screenshot:


||Game:  Orborun APK  ||
||Version:  5.1.1  ||
||Android : 2.3  ||
||Market:  https://play.google.com/.orborun  ||
||Mod:   unlimited coin and gems  ||

APK:
Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: