(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, September 26, 2014

သံစဥ္ေတြ ရုပ္ရွင္ေတြအေကာင္းဆံုးနားဆင္ၾကည့္ရႈႏိုင္တဲ့ Rocket Music Player Premium v3.2.0.4 Apk


Rocket Music Player Premium apk


 Rocket Music Player Premium ေလးဗားရွင္းအသစ္ထြက္လာလို႔တင္ေပးလိုက္ပါတယ္
ဒီေကာင္ေလးက သံစဥ္ေတြ ရုပ္ရွင္ေတြအေကာင္းဆံုးနားဆင္ၾကည့္ရႈႏိုင္တဲ့ေဆာ့၀ဲေကာင္းေလး
ဆိုရင္မမွားပါဘူး လူသံုးအမ်ားဆံုးေဆာ့၀ဲေကာင္းေလးပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)

v3.2.0.4 Apk | 4 Mb | Resumable Links | Requires Android:2.1 and up |
A Player for Music Lovers.!!!
Rocket Music Player Premium
What’s in this version :
  • ** NEW: Resource settings
  • ** FIXED: Keep notification on causing Rocket Player to appear in notification bar randomly
App Review:
Rocket Music Player was designed with both the easy and advanced listener in mind. The easy to use interface allows you to browse to the music you want to hear faster without getting bogged down in details and extra buttons. Additionally, advanced options give you an opportunity to create your own music listening experience with quick playlist editing and a dynamic equalizer.
This free version contains key features focused on streamlining your music player interaction including:
☆ Browse and play your music by albums, artists, genres, songs, podcasts and playlists
☆ Create and edit playlists within the player
☆ 5 band graphic equalizer (Android 2.3+)
☆ iSyncr Live Lists dynamically update while playing
Fade in and out when playing and stopping songs
☆ Controllable from the lockscreen
☆ Podcast bookmarking
☆ 4×1 and 4×2 widget
☆ Support for most scrobbling apps
When combined with iSyncr, an app for syncing your iTunes music with your Android device, Rocket Player allows you to:
☆ Sync new playlists and playlist changes back to iTunes
☆ Sync podcast bookmarks to and from iTunes
☆ Sync song ratings to and from iTunes
☆ iSyncr Live Lists dynamically update while playing
To take your music listening to the next level, upgrade Rocket Player with the Rocket Player Premium Unlocker. The Premium version unlocks the following features:
☆ Album art downloading
☆ 10 band graphic equalizer
☆ Assign an equalizer preset to a song, genre, playlist, artist, album, or podcast
☆ Preamp
☆ Right/Left balance control
☆ Gapless playback
☆ Crossfading
☆ Play Apple Lossless (ALAC)
☆ Albums marked gapless in iTunes will play gapless when used with iSyncr
☆ Start/stop time from iTunes is used when used with iSyncr
In the works:
☆ Folder view
☆ Tag editingDownload ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: