(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, September 29, 2014

Ruins Escape PRO APK Full Version

Download Ruins EscapePRO၈ိမ္းေလးကေတာ့ လြတ္ေျမာက္ေအာင္
ေျပးလႊားရင္း အေနွင့္အရွက္ေတြကို ပစ္ခိုက္ေခ်မႈန္းရမဲ့ ဂိမ္း
ေကာင္းေလးပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)

Apk Full Version ,New update with version 3.5.1.3

Ruins Escape PRO - Сool sniper shooting and running game 3D

That's a post apocalyptic city, full of undead monsters! Your only chance to survive is to pass a Ruins Escape PRO challenge! Find fuel for a
helicopter - it's the only way out of here! Don't forget to shoot zombies!


Screenshot:


||Game:  Ruins Escape PRO APK  ||
||Version:  3.5.1.3  ||
||Android : 2.3  ||
||Market:  https://play.google.com/.RuinsEscape_py  ||
||Mod:  --   ||

APK + OBB:
Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: