(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, September 23, 2014

အရိုးေျခာက္သရဲေတြနဲ႔တိုက္ခိုက္ရမဲ့ Shadow Hunter+ Mod APK Unlimited Money

  Shadow Hunter ဂိမ္းေလးက အရိုးေျခာက္သရဲေတြနဲ႔တိုက္ခိုက္ရမဲ့
အက္ရွင္ေပါ့ေပါ့ပါးပါးဂိမ္းေလးပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
 Apk Mod Unlimited Money ,New update with version 1.9

This is a game of survival, and survival is all in the timing.
Fight back a never ending horde of monsters in this infinite brawler. Timing your attacks is very important. It's what separates your enemies from their limbs.
If you suffer miserable defeat, gain a finer edge by purchasing upgrades with all the gold you've looted from the corpses of your fallen foes.


Screenshot:


||Game:  Shadow Hunter+ APK  ||
||Version:   1.9 ||
||Android : 2.3  ||
||Market:  https://play.google.com/.shadowhunter2  ||
||Mod:   Unlimited Money  ||

INFO
- Money increase instead of decrease.!

APK:
Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: