(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, September 26, 2014

uTorrent 3.4.2.34309

uTorrent  ေလးဗားရွင္း ေလး အသစ္ထြက္လာပါတယ္အသံုးလိုေနသူေတြ(User)ေတြအတြက္
တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ေအာက္မွာေဒါင္းပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
µTorrent is an efficient and feature rich BitTorrent client for Windows sporting a very small footprint. It was designed to use as little CPU, memory and space as possible while offering all the functionality
expected from advanced clients. µTorrent was written with efficiency in mind. Unlike many torrent clients, it does not hog valuable system resources - typically using less than 6MB of memory, allowing you to use the computer as if it weren't there at all. Additionally, the program itself is contained within a single executable less than 2.0 MB in size.
utorrent
Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com

No comments: