(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, September 23, 2014

သီခ်င္းနဲ႔ဗီဒီယိုေတြ ေကာင္းစြာၾကည့္ရႈနားဆင္ႏိုင္မဲ့ ZPlayer v4.09 APK


ZPlayer ေလးက သီခ်င္းနဲ႔ဗီဒီယိုေတြ ေကာင္းစြာၾကည့္ရႈနားဆင္ႏိုင္မဲ့
ေဆာ့၀ဲေကာင္းေလးမိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Welcome to ZPlayer a Windows Phone 7 / Zune themed player, a better richer and more interactive media player.
Get album reviews, artist biographies, top tracks, playlists, related artists and podcasts (audio/video) all in one application.


+ Swiping the homescreen to the left/right shows the 'current playing' song and listening history.
+ To jump to the 'now playing' screen, use the volume controls to reveal the music controls, and then tap on the song name(in bold) or the artist name.

Now with more widgets, fast forward and rewind controls, headset controls home screen customization, equalizer, audio effects. You can start with your own media, and learn about other artists, other tracks and what other people are listening too. Pair this media player with a last fm account and submit likes, now playing status, and scrobble tracks.

Note:
The Application uses android framework Audio Effect API, this API was introduced since android 2.3. Therefore only devices that have at least Android version 2.3 will be able to take advantage of this feature.

if you use a third party equalizer that controls the output mix for all media playing on the device, disable it before using this application. This application needs to control its own audio effects.
* audio effects implemented include Equalizer, Bassboost and Virtualizer based on Android 2.3

What's in this version : (Updated : Sep 23, 2014)
  • Added Light Theme
  • Added option for AAC radio streams
  • bug fixes
Required Android O/S : 2.1+

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: