(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, October 11, 2014

အရမ္းလန္းတဲ့ 2tap Launcher Pro v1.5.1 Apk

2tap Launcher Pro v1.5.1 Apk
အရမ္းလန္းတဲ့  2tap Launcher Pro v1.5.1 Apk  ေလးပါ တကယ္လန္းတဲ့ဒီဇိုင္းေလးမို႕ ေဘာ္ဒါေတြအတြက္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Easy , Fast , Fun : All your wishes in a never seen Android Launcher, completely new and original created by a passionate
developer to make your Launcher experience easier and more enjoyable.
2tap Launcher let you organize in the best way your apps thanks to a clear system of Cards.
You can place your favourite Apps divided into different cards on your home screen. The other ones are simply accessible from the right side menu.
With this new Card System everything is possible and you’ll find what you need in 2tap. That sounds great, doesn’t it?
Then:
Stunning animations will bring you up only the apps that you need.
Widgets in cards, simple to read and easy to browse.
Gorgeous background wallpapers will fit your screen and make you feel at home.
Left side menu offers a great way to find your not-organised Apps.
Gestures and animations make everything easier and funnier.
Languages supported : English, German, French, Spanish, Portuguese, Russian, Indonesian, Italian
Quickly browse through your apps.
– Left side menu with All apps filtered for first letter
– Right side menu with Profiles, Other Cards and Special Cards
– Home with cards
– Widgets in cards (Pro)
– Profiles, a set of cards (Pro)
– Icon Pack Support (Pro)
– Custom Shortcuts (Pro)
– Custom animation (Pro)
– Card personalization (Pro)
– Special cards: Apps by letter
– Stunning wallpapers with parallax and blur effects
– Possibility to select other wallpapers or live wallpapers
What’s New
– Bug Fix

Requires Android: 4.0.3 and up


Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: