(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, October 23, 2014

ကာတြန္းစက္ရုပ္စစ္ပြဲဂိမ္းေလး Alien Creeps TD Mod APK Unlimited Money

  ကာတြန္းစက္ရုပ္စစ္ပြဲဂိမ္းေလး Alien Creeps TD ေလးဗားရွင္းအသစ္
ေလးထြက္လာလိုပစစ္တိုက္ျခင္တဲ့ေဘာ္ဒါေတြ အတြက္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး
ဂိမ္းေလးမို႔တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)

 Alien Creeps TD Apk Mod Unlimited Money ,New update with version 1.3.1

Alien Creeps is the tower defense game that has it all: frenzied, epic battles! Hordes of devious enemies! Lightning bolts! Helicopters! Explosions!

Boom and blast those creeps with powerful towers! Mow them down with sturdy infantry units and armed heroes! Zap them with the supercharged Tesla Tower! Upgrade your weaponry, plan your strategy and get ready for action!

Screenshot:


||Game:  Alien Creeps TD APK  ||
||Version:  1.3.1  ||
||Android :  2.3 ||
||Market:  https://play.google.com/.aliencreeps  ||
||Mod:   Unlimited Money  ||

APK:
Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: