(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, October 20, 2014

မိမိရဲ႕လွတဲ့ပံုေလးေတြကို ေဘာင္လွလွေလးနဲ႔ အလွဆင္ေပးမဲ့ Animated Photo Frame Widget + v5.4.1 ApkAnimated Photo Frame Widget + apk

မိမိရဲ႕လွတဲ့ပံုေလးေတြကို ေဘာင္လွလွေလးနဲ႔ အလွဆင္ေပးမဲ့ Animated Photo Frame Widget + v5.4.1 Apk ေလးပါဗားရွင္းအသစ္ထြက္လာလို႔ အသံုးလိုသူေဘာ္ဒါေတြအတြက္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ
ေအာက္မွာေဒါင္းလိုက္ပါဗ်ာ (( ပုသိမ္အိုင္တီ ))
 Animated Photo Frame Widget + v5.4.1 Apk | 8.4 MB | Resumable Links | Requires Android:3.0 and Up |
The most gorgeous, the most powerful photo player application!
Animated Photo Frame Widget +
What’s in this version :
 • Add new Very sense of design fonts !
 • New album picker layout

App Review:
The best Photo Widget with lots of elegant photo frames on Google Play.
Animated Photo Frame Widget + can help you to create your own unique photo widget.
It differs from other photo widgets and offers up to 30 picture frames and 7 transition modes during slideshow process.
Pro Features:
 • Slideshow interval can be chosen.
 • One click shuffle all your photos.
 • 4 in 1 photo frame widget.
 • Future update functions and more than 30 kinds of different design photo frame.
 • New rich design sense of the time panel. (Show/Hide)
 • 10 kinds of rich design sense fonts.
 • Simultaneously select multiple albums playback.
 • Gallery Click Function.
 • No ads.
It can enhance the diversity of your desktop and make your album choosing more conveniently by its’ photo selector.
Main Features:
Smooth in passing to next slide with wonderful transition effects:
 • 7 options available
 • No Animation, Fade in/out, slide, scale, rotate, page down, page turning
Zooms in and out without damaging the image quality:
Any size can be supported by Animated Photo Frame Widget.
Free adjustment and place of your frame Personalization (2*2 minimum , no restriction on maximum )
Quick speed on selecting the whole album or photos :
 • No need to assign specific path/route or to select photos by other tools.
 • Built-in album selector can list all of your photos in an easy way.
Considerate power-saving design:
 • It would automatically stop updating when you close the screen without consuming the electricity of device.
 • It will automatically launch update function when you open the screen.
 • After comparison test of all photo widgets on Google Play.
 • Animated Photo Frame Widget + is the most energy-efficient photo widget.
 • So don’t worry about it.
Console panel :
Easily stop the auto-play function anytime and skim photos manually by widget.
Random play / Shuffle :
You can play any album in shuffle or directly play all photos saved in the device.
Independent Widget :
You can place some widgets on the desktop. Each of them works independently.
Image Observer :
You can edit/crop、add or delete photos in albums, image observer will auto rescan the photo list.
Attention:
 • After install app, you must start with few steps.
 • (It doesn’t exist in app list.)
 • Home -> Widget -> Animated Photo Frame Widget + -> Drag it to home
Or
 • Long click home -> Widget -> Animated Photo Frame Widget + -> Drag it to home
 • Notice ! It will check google play license at first start,
 • make sure your network connection is on.

Animated Photo Frame Widget + - screenshot thumbnailAnimated Photo Frame Widget + - screenshot thumbnail
Download By►: ►''Mediafire ''

Download By►: ►''Solidfiles ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: