(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, October 11, 2014

ဂိမ္းနဲ႔ App ေတြ FullVersion ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးမဲ့ Lucky Patcher v4.9.3 Apk

Lucky Patcher v4.9.3 Apk
ဂိမ္းနဲ႔ App ေတြ FullVersion ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးမဲ့ Lucky Patcher v4.9.3 Apk ေလးပါ တခ် ဳိ ႔ ဂိမ္းေတြ
မွာအသံုးလိုေနသူေဘာ္ဒါေတြအတြက္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (( ပုသိမ္အိုင္တီ ))
Lucky Patcher is a great Android tool to remove ads, modify
Permissions, bypass premium applications license verification, and more.
To use all features of Lucky Patcher, you need a rooted device.
Know :
Although stable, functioning of Lucky Patcher can’t be guaranteed at 100%.
So you are solely responsible of use of this application.
Under no circumstances Netbew will be responsible for any problems caused to your device (rebooting loop, unstable system, etc…).
What’s New:
– Custom patch for “Candy Crush” updated by JASI.
– Fix log for custom patch on some firmwares.

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: