(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, October 15, 2014

ဖုန္း app ေတြ လိုသလိုခ်ိန္ႏိုင္တဲ့SmartWho App Manager

SmartWho App Manager-1 SmartWho App Manager-2
ဖုန္း app ေတြ လိုသလိုခ်ိန္ႏိုင္တဲ့SmartWho App Manager ေလးပါ ဗားရွင္း အသစ္ေလးထြက္လာလို႔
တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ ေအာက္မွာေဒါင္းပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ) 
SmartWho App Manager (SAM) is makes it easy to manage apps installed on Android devices.
App uses measurement reports, system information, and provides value added services for free.
SAM app is for advanced users. App Advisor service started(Home screen widget).
– App management
. App search, sorting feature (name, install date, app size)
. Multi-select apps delete, backup support
. A list of installed apps (preloading, user installed apps sensitive)
app updates
App evaluate
app Leave a comment
app details
the data, Clear cache
. The file size display
. Use memory display
. App Install dating
– App Usage Report
App frequently used information provided, separated by time and day of the week.
Notification area provides a quick shortcut to the app. App Advisor service started(Home screen widget).
The use of the number of times each app, available time, data, cache size, and more.
– Unused App
It provide Unused app information based on your App usage reports.
– Favorite App
Registered in your own list of favorite apps. It provide home screen widget service.
– Except Traking App
a List of excluded from App Usage report. Also you can add or remove that list.
– Backup & Reinstall
. Multiselect delete, and restore (reinstall) Support
. SD card provides backup and restore functions, features
. External APK file installation support (Android package install file)
Usb down the path through the apk file transfer and select [App Backup | Reinstalling] menu to install apk files are supported.
(path: / {SDCARD PATH} / SmartUninstaller)
. Provides a backup file size
. Backup date information
– Process Monitoring
You can check proceses of android system. Also it supports end task and direct run the app.
– System Info
. Battery Information (Temperature: Celsius / Fahrenheit, Level, Health, State)
. Memory (RAM) info (Total, Used, Free)
. System storage (Total, Used, Free)
. Internal storage space (Total, Used, Free)
. External storage space – SD CARD (Total, Used, Free)
. System cache information (Total, Used, Free)
. CPU Status
. System / platform information
– History Eraser
. Clear missed call history
. clear the received call history
. erase an outgoing call history
. Browser History (default) Clear
. browser search history (the default) clear
. Clear Clipboard
. SMS (All) Clear History
. tSMS reception – view is supported
. tSMS sent – view is supported
. tSMS Etc. – Show only support
– App Settings
It provide setting of SmartWho App Manager (SAM)
– Home screen widget
. Widget Update Time Adjustable
. Tasks, Apps, Ram, Storage Info (3×1)
. Favorite Application Link (2×2)
. Battery Widget (1×1)
. Dashboard Widget (4×1)
. App Advisor Widget (3×4)
– App recommendation system notification area
SAM recommend apps in the notification area, based on your experience with the app.
If you have any bugs or issues or ideas, please let us know. I will apply to the review and valuable comments.
Thank you.
Size : 3.2M
Current Version : 3.2.1
Requires Android : 2.1 and up

Download By►: ►''Tusfiles ''

Download By►: ►''Solidfiles ''

       www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)
ေဒါင္းနည္းမ်ားမသိပါက ဒီမွာ သြားၾကည့္ေပးပါခင္ဗ်ာ

No comments: