(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, October 8, 2014

ပင္လယ္ဓါးျပ ဂိမ္းေကာင္းေလး Assassin’s Creed Pirates v1.6.1 Apk


Assassin's Creed Pirates Apk

ပင္လယ္ဓါးျပ ဂိမ္းေကာင္းေလး Assassin’s Creed Pirates v1.6.1 Apk ဗားရွင္းအသစ္ထြက္
လာလို႔တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ ေအာက္မွာေဒါင္းလိုက္ပါ (ပုသိမ္အို္င္တီ)
 Assassin’s Creed Pirates v1.6.1 Apk | 1.7 GB | Resumable Links | Requires Android:4.1 and Up |

Become one of the most feared pirates of the Caribbean in this exclusive Assassin’s Creed adventure on smartphones and tablets!
Assassin’s Creed Pirates
What’s new in this version :
 • Assassin’s Creed Pirates: Cold Blood
 • Explore a new chapter appendix in the Arctic Seas.
 • Always short on resources? You’ll meet a new legendary crewmember that will fix this for you!
 • Introducing legendary customization: give your ships a brand new look and improve their abilities!
 • And many other improvements that will enhance your pirate experience!


Game Review:
Play as Alonzo Batilla, a young and ambitious captain, a pirate eager to take on the fiercest of enemies…
Break all the rules, challenge empires and make your own fortune!
ENGAGE IN BRUTAL NAVAL COMBATS
 • Fight in real-time naval battles all over the Caribbean Sea.
 • Choose from a wide range of weapons to destroy your enemies and become a true pirate legend!
BUILD UP YOUR CREW AND YOUR SHIP
 • Acquire the most iconic boats of the Golden Age of Piracy; ranging from the smallest gunboat to the Man O’War floating fortress
 • Upgrade your vessel using the massive bounty plundered from your encounters
 • Recruit the finest crew members and learn more than 50 new pirating techniques to become a better captain and the true master of naval combat.
DISCOVER GROUNDBREAKING 3D VISUALS ON MOBILE AND TABLETS
 • Changing weather conditions directly impact the gameplay and redefine every landscape.
 • Beware of storms and of the treacherous fog that will conceal your enemies until the last moment!
 • Bask in the West-Indies sunshine, admire beautiful sunsets and sail through the night along breathtaking coastlines.
EXPLORE THE IMMENSITY OF THE CARRIBEAN
 • Sail throughout a vast array of islands as you explore a Caribbean huge map
 • Enjoy more than 50 story and side missions, search for nearly one hundred treasures and lost parchments and compete with your friends for the highest bounty.
EMBARK ON AN EPIC QUEST FOR A LEGENDARY TREASURE
 • Live an adventure that will reveal the truth about La Buse’s mysterious lost treasure.
 • Cross paths with Assassins and Templars and take part in their age-old struggle.
 • Meet the most notorious and colorful pirates of the era, including Sam Bellamy, Ben Hornigold and Blackbeard!
Assassin’s Creed Pirates is fully compatible with tablets.
Game available in: English, French, Italian, German, Spanish, Brazilian Portuguese, Chinese, Japanese, Korean and Russian.
Assassin's Creed Pirates - screenshot thumbnail
Assassin's Creed Pirates - screenshot thumbnail
Assassin's Creed Pirates - screenshot thumbnail


apk download

Download APK | OBB :Part1 Part2 Part3 Part4 Part5 Part6
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: