(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Sunday, October 12, 2014

နာမည္ႀကီး ၿပီးလန္းတဲ့ Audex -Icon Pack v1.1 Apk

Audax - Icon Pack Apk
နာမည္ႀကီး ၿပီးလန္းတဲ့ Audex -Icon Pack v1.1 Apk ေလးလန္းလို႔တင္ေပးလိုက္
ပါတယ္ေအာက္မွာေဒါင္းပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
 Audax – Icon Pack v1.1 Apk | 13 MB | Resumable Links | Requires : Android 4.0 and up |
Harness the power of the rainbow and bring Audax to your device!
Audax – Icon Pack
What’s New
  • • Add alternative G+ icon
  • • Emergency activity fixes
  • • Few icon upgrades
  • • 30 new icons
  • • Activity filter updated
  • • Several icons refreshed
  • • Various improvements
App Review:
/// AUDAX
130% or bust. These icons deserve to be displayed as large as possible. We’ve crafted a bold and colorful set that demands your attention. With unique designs and a brilliant palette, your home screens will be treated to a whole new world of style.
Audax also includes a gorgeous collection of awe-inspiring wallpapers from some of Android’s top designers. You’ll find work from Ryan Kelly, Jacek Malinowski, Samer Zayer, Jonathan Bunch, Ted Bates Jr, Pedro Peguero Jr and more. This exclusive collection is only available here.
/// FEATURES
2000+ unique icons
▪ Cloud-stored wallpapers
▪ Icon Browser with Search
▪ Intelligent action cards
▪ High-definition icons
▪ FAQ with video tutorials
/// COMPATIBILITY
▪ Custom Launchers*
▪ CM Theme Engine
▪ XGELS
▪ Unicon (Icon Themer)
▪ Launchmate Pro
Audax - Icon Pack - screenshot thumbnailAudax - Icon Pack - screenshot thumbnailAudax - Icon Pack - screenshotAudax - Icon Pack - screenshotAudax - Icon Pack - screenshotAudax - Icon Pack - screenshotAudax - Icon Pack - screenshot

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: