(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, October 10, 2014

ကိုးရီးယားဒီဇိုင္း လွပေနတဲ့ Autumn Tree Live Wallpaper v1.4 Apk


Autumn Tree Live Wallpaper apk


ကိုးရီးယားဒီဇိုင္း လွပေနတဲ့ Autumn Tree Live Wallpaper v1.4 Apk  လးပါကိုရီးယား Autumn Tree ဒီ
ဇိုင္းေတြနဲ့ လွပေနတဲ့ Live Wallpaper ေလးမိုမွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္ (( ပုသိမ္အိုင္တီ ))
 Autumn Tree Live Wallpaper v1.4 Apk | 3.4 MB | Resumable Links | Requires Android:2.1 and up
|
Autumn Tree Live Wallpaper: Colorful fall leaves blowing in the wind!
Autumn Tree Live Wallpaper
What’s in this version :
  • New tree, Bald Cyprus

App Review:

Celebrate fall with a beautiful background of autumn leaves blowing in the wind! A super-sharp foreground and soft focus background has the feel of a macro photograph, while being fully 3D rendered!
This full version has a settings screen with controls for tree species, light color, time of day, and more!
TO USE: Home->Long Press->Live WallpapersDownload ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: