(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, October 17, 2014

ၿ၈ိဳလ္သားေနရာကေနတိုက္ခိုက္ေဆာ့ကစားရမဲ့ AVP: Evolution v1.7 Apk


AVP: Evolution apk
ၿ၈ိဳလ္သားေနရာကေနတိုက္ခိုက္ေဆာ့ကစားရမဲ့ AVP: Evolution v1.7 Apk ေလးကေတာ့ ကမာၻေျမကို
ကာကြယ္တဲ့ၿဂိဳလ္သားနဲ႔ ဖ်က္ဆီးမဲ့ၿဂိဳလ္သားေတြတိုက္ခိုက္မဲ့ဂိမ္းေကာင္းေလးပါ
ေအာက္မွာေဒါင္းလိုက္ပါဗ်ာ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
AVP: Evolution v1.7 Apk | 345 MB | Resumable Links |
Requires Android:Varies with device |
The deadliest creatures in the universe face off for the first time on your phone and tablet!!
AVP: Evolution
What’s in this version: 
  • Everyplay gameplay recording and sharing
  • Minor bug fixes
  • Join the AVP: Evolution community on Facebook, for up-to-date news:

Game Review:

Play as both the Alien and Predator in this official game brought to you by Angry Mob Games, the creators of PREDATORS™, Guerrilla Bob and Muffin Knight.On a distant planet, the blood feud between Predator clans continues to rage. In a final attempt to eradicate the Jungle Hunter Clan, the Super Predators secure the capabilities of an unlikely and unwilling species, the Aliens. As an Alien, you must ultimately destroy the Super Predators and free your species from enslavement. As a Jungle Hunter Predator, you must eliminate the Alien Queen in order to prevent the Super Predators from annihilating your clan.
VICIOUS CHARACTERS & FIERCE COMBAT
  • Two distinct gaming experiences as you engage in the ultimate battle as both the Alien and Predator
  • Vicious attacks and brutal finishing moves give players a lethal arsenal to wreak havoc on the enemy
CREATE YOUR OWN ULTIMATE KILLING MACHINE
  • Engineer your own unique Alien and Predator via character upgrades, enhanced abilities, and a multitude of powerful armor and weapons
  • Gain the advantage in battle with Facehugger Calls, Rage Rechargers, Net Guns, Proximity Mines, Thermal Vision, Alien Vision, Plasma Cannons and much more
CHILLING ENVIRONMENTS
  • It’s kill or be killed as you advance through the Temple Arena, Marine Base, Alien Hive and many other eerie settings
INCREDIBLE GRAPHICS UNLEASHED
  • Rich detail, impressive character models and distinctive lightingDownload ►: ►''Apk ''

Download ►: ►''Part  1 ''

Download ►: ►''Part  2 ''

     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: