(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, October 23, 2014

Backup ေဆာ့၀ဲေကာင္းေလး - Titanium Backup Pro v6.2.0-test6 Apk

Titanium Backup root apk
Titanium Backup ေလးကေတာ့ ေဘာ္ဒါေတြ တကယ္အသံုး၀င္တဲ့  Backup ေဆာ့၀ဲေကာင္းေလး
ပါအသံုးလိုရင္ေတာ့ေအာက္မွာေဒါင္းပါ    ((ပုသိမ္အိုင္တီ))
Titanium Backup Pro v6.2.0-test6 Apk | 3 MB | Resumable Links | Requires Android:1.6 and up |
EXTREMELY powerful tool. Backup ALL apps, Market links, remove bloatware & MORE!
Patched version!!
Titanium Backup Pro
What’s in this version :
 • fixes hang when un-installing apps with free version on Android L.

App Review:

Titanium Backup is the most powerful backup tool on Android, and then some.
You can backup, restore, freeze (with Pro) your apps + data + Market links. This includes all protected apps & system apps, plus external data on your SD card. You can do 0-click batch & scheduled backups.
Backups will operate without closing any apps (with Pro). You can move any app (or app data) to/from the SD card. You can browse any app’s data and even query the Market to see detailed information about the app.
PRO FEATURES ADDED:
 • Multiple backups per app
 • 0-click batch restore
 • Multi-user support for some apps! (eg: games)
 • Batch verification
 • Backup apps without closing them!
 • Restore individual apps+data from CWM backups!
 • Restore individual apps+data from TWRP backups!
 • Hypershell speed
 • Migrate system data across different ROMs
 • Market Doctor (relink apps to Market)
 • “Destroy all Market links” feature
 • Apps freezer (incl. batch support)
 • Market “auto updating” manager
 • Convert user apps <=> system apps
 • Encryption
 • Unlimited schedules
 • Sync to/from Dropbox (manual/scheduled)
 • Sync to/from Box (manual/scheduled)
 • Sync to/from Google Drive (manual/scheduled)
 • Load/Save a Filter and use it in Widgets/Schedules
 • Protect backup against deletion
 • Send backup by e-mail
 • Backup→Verify→Un-install an app in one shot
 • Freeze/defrost/launch apps in a single click
 • CSV export any app DB (e-mail or Google Docs)
 • Brand the app with your name
 • Bloatware Melter (experimental)
 • Convert app data to/from faster WAL DB format
MORE MEMORY:
 • Dalvik cache cleaner
 • Integrate system app updates into ROM
 • Move apps into ROM
 • Integrate Dalvik cache system elements into ROM


Download By ►: ►''Mediafire ''

 Download By ►: ►''Solidfiles ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: