(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, October 9, 2014

ဖုန္းဘက္ထရီအားခံေအာင္ျပဳျပင္ႏိုင္တဲ့ Battery Widget Reborn v2.0.5 Apk


Battery Widget Reborn v2.0.5 Apk
ဖုန္းဘက္ထရီအားခံေအာင္ျပဳျပင္ႏိုင္တဲ့ Battery Widget Reborn v2.0.5 Apk  ေလးပါဗားရွင္းအသစ္ထြက္လာလို႔တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ေအာက္မွာေဒါင္းပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Stylish battery widget with advanced functionality. Material theme design perfectly matches Android 4.x.

Application features
==============
This app provides following functionality:
Battery widget
– circle battery level indicator indicator perfectly fits pure Android design
– resizable on Android 4.x+
– support for both main and external dock battery (Asus Transformer only)
Basic battery info
– Battery Info
– Shortcuts to Power-Summary/Background Sync/Wifi/BT Settings
Status bar notification of battery status
– multiple icon styles
– prediction (estimation) how long battery lasts
– customisable texts in notification area (estimated time left, voltage, temperature, battery health)
Power saving functionality
– automatic power saving mode during the night (simple but powerful battery saver functionality)
Charging and discharging chart
Extended notifications support for Jelly Bean phones
– optional charging and discharging chart
– power related toggles:
– Wifi
– Bluetooth
– Background Sync
– Airplane mode
– customizable notification priority
Additional tools
– Torch
– Settings shortcuts
– DashClock Extension
Specific HW vendor support
– supports Motorola 1% increment
– supports Asus Transformer secondary (dock) battery
Material themed interface on phones with Android 4.0+
What’s New
– application design updated to Material Theme
– install Battery Widget Reborn Classic if you prefer Holo Themed design
– fixed issue related to Beta dialog mistakenly displayed to Pro users

Requires Android: 4.0 and up


Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: