(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, October 10, 2014

တြတ္ပီရဲ႕ အဘိုးေပါက္ပီ ဇာတ္လမ္း

တြတ္ပီရဲ႕ အဘိုးေပါက္ပီ ဇာတ္လမ္းျဖစ္ပါတယ္ ၄အုပ္တြဲကို ႏွစ္အုပ္ေပါင္း လုပ္ေပးထားပါတယ္ ေဒါင္းလိုက္ၾကပါဦး


၁+၂ အားေဒါင္းရန္

၃+၄ အား ဆက္ေဒါင္းရန္ 

  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: