(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, October 10, 2014

Browser အသစ္ေတြေျပာင္းသံုးတက္တဲ့ ေဘာ္ဒါေတြအတြက္ CM Browser – Fast & Secure

CM-Browser-Fast-&-Secure-1 CM-Browser-Fast-&-Secure-2
.
 CM Browser ေလးအသစ္ထြက္လာလို႔  Browser အသစ္ေတြေျပာင္းသံုးတက္တဲ့
ေဘာ္ဒါေတြအတြက္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
 Secure: Fraud prevention and Malicious protection!
#1 antivirus engine (rated by AV-TEST)
. Speedy: Optimized for web browsing to make surfing a breeze.
. Small: Tiny app size to ensure your device can keep running smoothly.
CM (Clean Master) Browser is an ultra lightweight mobile browser which can protect you from malicious threats and still give you rapid browsing speed.
Features:
. Browsing speed acceleration
• Preload mechanism to speed up browsing
. Fraud prevention
• Warns you when browsing potentially fraudulent or malicious websites.
. Malicious download protection
• Scans apk file downloads for malware, keeping your device secure
. User Agent
• Supports user agent switching to access desktop sites
. Speed dial
. Security & Privacy
• Do-not-track settings
• Option to keep history, cookies, and passwords saved
. Page Translator
. Text search
. Font size adjustment
. Personalized bookmarks
. Gesture control for video playing
. Card tabs for multi-tab control
. Search engine switch

What’s New (v5.0.70):
– Optimize animation effects on lower-spec devices.
– Enhance “Download” handling
– Launching acceleration from external links
– Switching between Incognito / normal modes via side-menu.

Contact Developer
browser@cmcm.com


Current Version : 5.0.74

Requires Android : 4.0 and up

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: