(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, October 8, 2014

ကိန္းဂဏန္းေတြအျပည့္ျမင္ရတဲ့ Calc+ Powerful Calculator v1.1.0

Calc+-Powerful-Calculator-1 Calc+-Powerful-Calculator-2
ကိန္းဂဏန္းေတြအျပည့္ျမင္ရတဲ့ Calc+ Powerful Calculator ေလးပါ ဖုန္းက Calculator ေတြက ဂဏန္း
ေတြအျပည့္မျမင္ရပါဘူး အသံုးလိုရင္ေအာက္မွာေဒါင္းပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Your calculator has any features such as: touching to edit number and operator, reusing previous calculation result for the next calculation, sharing and storing result with note app? —> Calc+ can do all of them.
Calc+ is the special calculation app. It is the smartest and the most powerful until now. Besides, the interface was designed user-friendly with flat style, and more beautiful themes.
Specific features compared with other apps:
. Calculate numbers with operators and display each calculation on one line, you can take a look at all of your calculations.
. Reuse the previous result for continuing to calculate.
. Allow editing numbers and operators when you input incorrect them at any position.
. Update calculation ’s result automatically in concern with edited numbers or operators, reduce effort for calculating.
. Share the calculation ’s history for your friend easily, or store it with some note ’s apps.
. Store calculation ’s history for continuing to calculate later.
. More themes are suitable for your interests. (Material design, Android L Theme…)
————–
Tape calculator, tydlig calculator, smart calculator
Size : 2.2M
Current Version : 1.1.0
Requires Android : 4.0 and up

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: