(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, October 23, 2014

ပင္လယ္ဓါးျပ ဇာတ္လမ္းသြားဂိမ္းေကာင္းေလး Captain Sabertooth APK Full Version

  ပင္လယ္ဓါးျပ ဇာတ္လမ္းသြားဂိမ္းေကာင္းေလး ကို Captain Sabertoothေနရာကေန ဦးေဆာင္ေဆာ့ကစား တိုက္ခိုက္ ၇မဲ႔ ဂိမ္းေကာင္းေလးပါေအာက္မွာေဒါင္းပါ (( ပုသိမ္အိုင္တီ ))
Captain Sabertooth Apk Mod Unlimited Money ,New update with version 1.3

A pirate game that will keep children occupied for hours, with challenges large and small in an exciting and varied universe.
There are no in-app payments or third-party advertising in this game.

Heave ahoy! The King of the Sea smells gold! Join Captain Sabertooth and his most trusted men in sea battles and treasure hunts, in storms and hurricanes, with fun and games. Tully serves up rat soup! Are YOU ready for a dangerous voyage on The Dark Lady?


Screenshot:


||Game:  Captain Sabertooth APK  ||
||Version:  1.3  ||
||Android : 4.0  ||
||Market:  https://play.google.com/.ravnstudio.capnsab2  ||
||Mod:   --  ||

APK:
Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: