(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, October 21, 2014

ေရာမစစ္တိုက္ဂိမ္းေကာင္းေလး Cato and Macro Mod APK Unlimited Money

  ေရာမစစ္တိုက္ဂိမ္းေကာင္းေလး Cato and Macro ဂိမ္းေလးကေတာ့ စစ္ဗ်ဴဟာခင္းၿပီးေဆာ့ကစားရမဲ့ဂိမ္းေကာင္းေလးပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Cato and Macro Apk Mod Unlimited Money ,New update with version 2.0.2

From Sunday Times Bestselling author Simon Scarrow comes Cato and Macro: The Game.

Storm your way across the battlefields of Europe, North Africa and the Middle East with fictional legends Cato and Macro in their fight to defend and expand the Roman Empire, Help Cato and Macro command their troops in battle, Build barracks, gain resources and prepare for war


Screenshot:


||Game: Cato and Macro APK   ||
||Version: 2.0.2   ||
||Android : 4.0  ||
||Market:  https://play.google.com/CatonMacro  ||
||Mod:  Unlimited Money   ||

APK:
Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: