(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Sunday, October 26, 2014

Clash of Gangs Mod APK Damage + Energy + Speed

  Clash of Gangs ဂိမ္းေလးကေတာ့ Clash of clan ဂိမ္းေလးကိုေျပာင္
ထားတဲ့ဂိမ္းေလးပါ ေဆာ့လို႔ေကာင္းတဲ့ဂိမ္းေလးပါ
 ေဆာ့ကစားလိုရင္ေတာ့ ေအာက္မွာေဒါင္းပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Clash of Gangs Apk Mod Ultimate Mode ,New update with version 1.0.29

From the makers of the #1 strategy game on Android comes Clash of Gangs - an all-new action-packed tactical combat game! Clash your way to the top of the criminal underworld as you build your army of loyal soldiers, deadly Bosses, and even military-grade assault Choppers. Send your gang out on combat missions or raid players from all around the world. Build your base and defend your reputation as the leader of the biggest - and baddest - crew in town!


Screenshot:

||Game:  Clash of Gangs APK  ||
||Version: 1.0.29   ||
||Android : 2.3  ||
||Market:  https://play.google.com/.clashofgangs  ||
||Mod:   Below  ||

Mod By NTAC:
- Raid Hack (Hero/Troops have inf damage... Heros have Full Energy)
- Dungeon Hack (Same thing as Raid but in dungeons)
- Arena Hack
- Removed speed/range hack
- Removed troop hack
- Invincibility!
APK:
Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)
ေဒါင္းနည္းမ်ားမသိပါက ဒီမွာ သြားၾကည့္ေပးပါခင္ဗ်ာ

No comments: