(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Sunday, October 19, 2014

အာကသ ေသမင္းနယ္ေျမ စစ္ဆင္ေရးဂိမ္းေကာင္းေလး Dead Galaxy Mod APK Unlimited Health


အာကသ ေသမင္းနယ္ေျမ စစ္ဆင္ေရးဂိမ္းေကာင္းေလး Dead Galaxy Mod APKဂိမ္းေလးပါ ဗားရွင္းအသစ္ေလးနဲ့ ေဆာ့လို႔ ေကာင္း
တဲ့ဂိမ္းေလးမို႔တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)

Dead Galaxy Apk Mod Unlimited Health ,New update with version 1.3.2

You play an exiled military, falsely accused of having murdered the one and only friend he had to protect: an eminent scientist the army secretly commandeered to perform experimentations on human body, in order to create super soldiers. As you are escaping from the army, you have to deal with a strange infection barely starting to spread. Clues getting more and more clear will eventually lead you to the very source of that strange disease, and bring you face to face with the shocking truth.


Screenshot:


||Game: Dead Galaxy APK   ||
||Version:  1.3.2  ||
||Android : 2.3  ||
||Market:  https://play.google.com/.deadgalaxy  ||
||Mod:  Unlimited Health   ||


APK:
 Download ►: ►''Apk ''
 
OBB:
 Download ►: ►''OBB ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: