(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, October 18, 2014

အာကာသ Defender ဂိမ္းေကာင္းေလး Sentinel 4: Dark Star v1.0.7 Apk

Sentinel 4: Dark Star Apk
အာကာသ Defender ဂိမ္းေကာင္းေလး Sentinel 4: Dark Star v1.0.7 Apk ေလးကေတာ့ေဆာ့
လို႔ေကာင္းတဲ့၈ိမ္းေလးျဖစ္ၿပီးဗားရွင္းအသစ္ထြက္လာလို႔တင္ေပးလိုက္ပါတယ္(ပုသိမ္အိုင္တီ)
 Sentinel 4: Dark Star v1.0.7 Apk | 270 MB | Resumable Links | Requires : Android 4.0 and up |
The galaxy’s finest tower defense series returns with an epic new installment!
Sentinel 4: Dark Star
What’s in this version :
 • Fixed cloud save bugs
 • Improved Shop to show localised store prices
 • added support for armv7, x86 and mips architectures
 •  fixed some minor graphical issues
Game Review :
Sentinel’s award-winning strategy gameplay expands explosively as the interstellar war moves to a mysterious alien world. Deploy devastating new towers and technology against an enemy that’s smarter and more deadly than ever before. Battle across vast landscapes and earn a wealth of upgrades as you explore the mystery of the Dark Star.
CONQUER
 • A huge campaign across 26 unique maps, each also playable in Endless mode.
 • Defend massive, multi-screen landscapes and marathon paths.
DESTROY
 • A bestiary full of new and returning enemies. Their special abilities and varied behaviour will keep even veteran players on their toes.
 • The aliens fight back with the ability to damage, disable and destroy towers. How will you choose to counter them?
LOCK’N LOAD
 • Pick your loadout from an extensive assortment of weaponry. Unlock Uber Towers that pack power to match their size.
 • Deploy your own units onto the path to hinder attackers.
 • Call in support from the skies with the Sentinel’s trademark ship weapons.
 • Unleash drones, nukes and more from your new improved Stronghold.
 • Control Commander heroes to back up your defenses. Earn experience and level up to gain powerful new abilities.
TECH
 • Real-time dynamic lighting and shader effects bring atmosphere to the alien landscape for the best Sentinel experience yet.
 • Google Play Saving enabled.
 • Google Play Services for leaderboards and achievements.
REWARD
 • Spend your earnings on a massive selection of persistent upgrades to support your play style and complement your tactics.
 • Upload your score to the Global Nexus and contribute to the worldwide cooperative push for rewards.

Sentinel 4: Dark Star - screenshot
Sentinel 4: Dark Star - screenshot
Sentinel 4: Dark Star - screenshot
Sentinel 4: Dark Star - screenshot
Sentinel 4: Dark Star - screenshot
Sentinel 4: Dark Star - screenshot
Sentinel 4: Dark Star - screenshot

     

apk download
Download APK | OBB:Part1 Part2

  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: