(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, October 30, 2014

Drone ထိန္းခ် ဳပ္ေမာင္းႏွင္ၿပီးရန္သူေတြကိုတိုက္ခိုက္ရမဲ့ Drone : Shadow Strike Mod APK V1.1.62 Unlimited Gold and Cash


  Drone ထိန္းခ် ဳပ္ေမာင္းႏွင္ၿပီးရန္သူေတြကိုတိုက္ခိုက္ရမဲ့ Drone : Shadow Strike ဂိမ္းေလး ဗားရွင္းအသစ္ေလး ထြက္လာလို႔ တင္ေပးလိုက္ပါ တယ္ေအာက္မွာေဒါင္းလိုက္ပါ ((ပုသိမ္နည္းပညာ))
Drone : Shadow Strike Apk Mod Unlimited Coin and Cash ,New update with version 1.1.62

Drone Shadow Strike is the most epic military warfare game that offers an addictive mixture of strategy, fast-paced combat and real action! Operate the world’s best UCAVs with an arsenal of weapons and bring the rain!

Set in the heart of covert aerial warfare, with real world inspired immersive environments and the original FLIR (Forward looking Infrared) camera, the game puts you in the hot seat of a special ops operator. You must work your way up the chain of command over a series of covert missions, using ultra high tech equipment, strategy & skills and superior firepower to lay waste to the enemies of the state, all at the tap of your fingertips!
Screenshot:


||Game: Drone : Shadow Strike APK   ||
||Version:  1.1.62  ||
||Android : 2.3  ||
||Market:  https://play.google.com/.drones  ||
||Mod:  Unlimited Money   ||

APK:
Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: