(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, October 17, 2014

ဖုန္းအားအျမန္၀င္ေစမဲ့ ေဆာ့၀ဲေကာင္းေလး DU Battery Saver PRO & Widgets v3.9.2 Apk


Battery Saver Du+Switch Widget apk
ဖုန္းအားအျမန္၀င္ေစမဲ့ ေဆာ့၀ဲေကာင္းေလး DU Battery Saver PRO & Widgets v3.9.2 Apk ေလးကေတာ့
လူတိုင္းႀကိဳက္တဲ့ေဆာ့၀ဲေကာင္းေလးပါ ဗားရွင္းအသစ္ေလးထြက္လာလို႔တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ 
ေအာက္မွာေဒါင္းလိုက္ပါခင္ဗ်ာ (ပုသိမ္အို္င္တီ)
 DU Battery Saver PRO & Widgets v3.9.2 Apk | 3 MB | Resumable Links | Requires Android:2.1 and Up |
Do Xcellent. For your battery. Extend battery hours and prolong battery life!!
DU Battery Saver PRO & Widgets
What’s in this version:
  • Brand New DU Aurora Engine Comes .Stop background power consumption.
  • Bugs fixed.
  • Operation optimized.


App Review:

DX Battery Saver would dispel your worry of the dying battery and free you out of the life tangled by cables!
You deserve a prolonged battery! You can search & try our FREE version before purchase.

===Major New Features===
1. Revolutionary UI design of main page
2. Brand new reform of those smart Widgets
3. Whole refactor of Settings page
4. One-key Diagnostic & Auto optimization upon the result
5. More manual optimization offered after diagnostic
===Only for PRO===
★ One-Key diagnostic, a unbelievable foolproof way of battery saving.
★ Intelligent mode-switching: e.g.
– adjusted to Long Standby on low battery level;
– go into your preset mode according to your schedule;
★ Healthy charging to extend battery life. (e.g. hints for charging or de-plugging the charger).
– launch DX Battery Saver to start charging when battery lower than 20%.
– At least 1 healthy charge to extend battery life .
★ Regularly closing power-draining tasks;
– Set the interval of background tasks cleaning;
– Need to leave some apps running background? Add them into ignore list.
★ Slow down CPU during screenlock; (ROOT devices only);
===Classic features===
✔3 new powerful battery Widget s:
– One-tap optimizer (task killer widget)
– NEW designed battery display & mode switch
– premium ON/OFF switches;
It’s an easy battery saver by using one-tap battery widget, and extend 15% more usage time by switching battery saving modes, also go with one-tap power widget.
✔ Optimizing your battery use in 3 preset Modes:
– General Mode(Basic network function opened, meet normal battery saving needs);
– Long Standby (Close all except dialing and SMS, prolong battery to the longest standby time);
– Sleep Mode(Close all except clock, save battery a lot while sleeping);
✔ Customize your own mode, setup whatever you prefer and find out the most suitable one!
✔ Battery indicator, Battery Level in % in Status Bar, will turn to RED when < 20%;
✔Estimated report of the remaining time;
✔Ringtone reminder for different battery status;
Always be a close secretary (or juice defender), reminding you to save more juice and have a 2x battery usage time.
✔ Most detailed analysis of power consumption, not just apps, but also the hardwares (CPU, screen, sensor, WiFi, radio), the most professional battery monitor (battery notifier) so far;
☆ Unlike other battery saving app, DX Battery Saver provides a professional method of battery management by analyzing the power consumption of all the hardware modules, and above all, intelligent tools would be provided for extend battery usage.
As a battery saver (a.k.a. battery booster / battery improver), it excels its peers!

Download By►: ►''Tusfiles ''

Download By►: ►''Solidfiles ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: