(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, October 24, 2014

Facebook v21.0.0.0.12 Alpha for Android

Facebook v21.0.0.0.12 Alpha ေလးေနာက္ဆံုးထြက္ားရွင္းေလးပါ
အသစ္ထြက္လာလို႔ User ေတြအသံုးျပဳႏိုင္ ေအာင္တင္ေပးလိုက္ပါ
တယ္ဗ်ာေအာက္မွာေဒါင္းလို႔ရပါၿပီ  (( ပုသိမ္အိုင္တီ ))
Facebook for Android
Description
Keeping up with friends is faster than ever.
” See what friends are up to
” Share updates, photos and videos
” Get notified when friends like and comment on your posts
” Text, chat and have group conversations
” Play games and use your favorite apps
Now you can get early access to the next version of Facebook for Android by becoming a beta tester. Learn how to sign up, give feedback and leave the program in our Help Center:
http:on.fb.me133NwuP
Problems downloading or installing the app? See http:bit.lyGPDownload1
Still need help? Please tell us more about the issue. http:bit.lyinvalidpackage
Facebook is only available for users age 13 and over.
Terms of Service: http:m.facebook.comterms.php
WHAT’S NEW
- Like posts,photos and pages when you’re offline
- Remove tags you’ve created
- Remove tags of yourself that your friends have created
- Turn post notifications on and off
- Improvements for speed and reliability

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: