(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Sunday, October 5, 2014

မိမိမ်က္ႏွာကို ႀကိဳက္ရာပံုနဲ့ေျပာင္းလျပုျပင္ေပးတဲ့ FACEinHOLE® v3.8.0 Apk

FACEinHOLE® v3.8.0 Apk
 မိမိမ်က္ႏွာကို ႀကိဳက္ရာပံုနဲ့ေျပာင္းလျပုျပင္ေပးတဲ့ FACEinHOLE® v3.8.0 Apk ေလးမေန့ကဗားရွင္းအသစ္ေလးထြက္လာလို႔ေဘာ္ဒါေတြသ့ုးႏိုင္ေအာင္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
If you can dream it, you can achieve it – be whoever you want to be with FACEinHOLE®, with over 150.000 scenarios! Download FACEinHOLE® and have fun whenever you want without the need of having Photoshop skills. Who do you want to be today? You choose!
– More than 150.000 available scenarios;
– Create still or moving cards – with your own facial expressions;
– Extras such as create your own scenarios – if you can’t find what you want, create it easily in a few seconds;
– Extras such as record your own videos – be the face of the funniest videos and biggest achievements;
– Create scenarios with multiple holes – gather your friends, family or idols in a single picture;
– Acess your own custom My FACEinHOLE® area;
Get into the latest advertisement with that model you always loved, turn into a celebrity, or go for the classic magazine cover – with FACEinHOLE®, that can never go wrong. All by yourself or with your friends, the possibilities are infinite: you can introduce one, two, or even five faces in one single image!
If you don’t find the pictures you’re looking for or if you want to use your own personal photographs, you can – FACEinHOLE® allows you to create your own scenarios and videos! And it’s so easy, simple and quick that you won’t have any trouble nor spend more than a minute or two creating it.
Maybe you want to smile, maybe you want to wink or move your lips – and actually you can. You can record your own videos within a card and save them, surprising your friends and family!
Choose from categories such as advertising, art, film and tv, kids or famous, and have fun. You can also select the number of holes you want to use: one, two, or three or more.
If you prefer pictures in motion, FACEinHOLE® allows you to create videos as well! You can be a star and perform all sorts of achievements – and all you need is to download FACEinHOLE®!
If you’ve always wanted to be a tennis player – you can! If you want to play guitar for thousands of people – you will! Choose from real videos or cartoons, girls and boys, and create your own animated cards. Be a secret agent, ski down the hills, play guitar for thousands of people – FACEinHOLE® offers you dozens of options. Even birthdays and Christmas can be celebrated!
What’s New
– Bug Fixes
– New Share Button
– Fixed Search

Requires Android: 2.3 and up


Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: