(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, October 4, 2014

Firefox Beta v33.0 apk


Image

 Firefox Beta v33.0 apk ေလးဗားရွင္းအသစ္ထြက္လာလို႔ အသံုးလိုေနသူေတြ
အတြက္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Help refine and shine the most up to date emphasizes practically prepared for prime time. With Firefox Beta, you get to test the most recent execution, customization and security improvements before they make it to our next form. Have an effect by serving to put the completing
touches on gimmicks and usefulness.
ABOUT MOZILLA
Mozilla is a gladly non-benefit association devoted to keeping the force of the Web in individuals’ grasp. We’re a worldwide group of clients, patrons and designers attempting to advance for your goodness. When you utilize Firefox, you turn into a piece of that group, helping us construct a brighter future for the Web. Take in more at mozilla.org.
What’s New
- Send feature to Chromecast and Roku gadgets
- Option to clear information when program shut
- Undo a shut tab
- Added regions: Aragonese [an], Frisian [fy-Nl], Kazakh [kk] and Khmer [km]
Known Issues
- Mp4 features won’t play on Android L
- Flash does not deal with Android L

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: