(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, October 7, 2014

အလင္ထက္ျမန္တဲ့ ယာဥ္ေတြေမာင္းႏွင္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ဂိမ္း FLASHOUT 2 v1.5 Apk


FLASHOUT 2 Apk

အလင္ထက္ျမန္တဲ့ ယာဥ္ေတြေမာင္းႏွင္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ဂိမ္း FLASHOUT 2 v1.5 Apk  ေလးဗားရွင္းအသစ္ထြက္လာလို႔တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
 FLASHOUT 2 v1.5 Apk | 152 MB | Resumable Links |
Requires Android: 2.0.1 and Up |
FLASHOUT 2, the sequel to the highly-acclaimed anti-gravity racer FLASHOUT 3D is finally here!
 FLASHOUT 2
What’s new in this version :
  • Implementation fixes.
Game review:
Get into one of many ultra-fast ships and use your arsenal of rockets, guns, bonuses and upgrades to fight your way to victory!
FLASHOUT 2 offers a fresh and addicting racing experience featuring a redesigned and enhanced Career Mode with story elements, massive improvements in matter of steering, physics, opponent’s AI, and other gameplay elements, an Online Multiplayer Mode and introduces completely new and exciting game modes, such as Destruction, Elimination and Versus!
FLASHOUT 2 also features high-end console-quality graphics, some of the best and most accessible controls to allow you to focus on pure action, amazing licensed electronic music and game controllers support! Additionally the game offers a unique interactive equalizer, that analyzes in-game music and accordingly determines, in real-time, what the visual effects look like!
Features and highlights:
– Amazing racing experience!
– Addicting and enhanced Career Mode!
– Free Online Multiplayer with different game modes!
– Console-quality high-end graphics!
– Licensed electronic music!
– 10 highly-detailed futuristic circuits (Los Angeles, London, Paris, Warsaw, Moscow, Frankfurt and more)!
– Dozens of challenging races!
– New and unique game modes (Destruction, Elimination, Versus)!
– Upgradeable, super-fast ships!
– Weapons and guns!
– Precise, fun and awesome controls!
– Full accelerometer support!
– Many cool and useful bonuses!
– Clever AI, adapting to your style of play!
– Interactive Equalizer – music affects graphics!
– Gorgeous visual effects!
– Several control layouts!
– Vibrations (if supported by device)!
– Facebook and Twitter integration!
– And more!
Supported languages: English, Spanish, German, French, Italian, Polish, Japanese, Korean, Chinese, Portugese, Russian
FLASHOUT 2 - screenshot thumbnailFLASHOUT 2 - screenshot thumbnailFLASHOUT 2 - screenshot thumbnail

Download ►: ►''Mod Apk ''

Download ►: ►''Part 1 ''
Download ►: ►''Part 2 '' 
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: