(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, October 22, 2014

Flux – CM11 Theme v4.1.0 Apk

Flux - CM11 Theme Apk

Flux – CM11 Theme ေလးပါ ဒီေကာင္းေလးေားရွင္းအသစ္ေလး ထြက္လာလို႔ တင္ေပးလိုက္
ပါတယ္ေအာက္မွာေဒါင္းပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)

 Flux – CM11 Theme v4.1.0 Apk | 6 MB | Resumable Links | Requires Android:4.0 and up |
Flux – CM11 Theme
Flux – CM11 Theme
What’s in this version :
• Removed gmail theme to prevent FCs for the next big gmail update
• Misc ui improvements/fixes
*Don’t forget to reboot after the update
App Review:
How to:
If you get an error message: apply the default theme first then reboot, apply my theme and reboot again.
Once you download the theme, go to setting/themes or Theme Manager, find my theme and apply it.
What you’ll get with this theme?
  • New Statusbar Notification Design
  • New Transparent Power Widget
  • New Modern Design for Pop Windows and Check Boxes
  • New Clean Design for the Settings
  • Small Apk Size
Flux - CM11 Theme - screenshot thumbnailFlux - CM11 Theme - screenshot thumbnailFlux - CM11 Theme - screenshot thumbnailFlux - CM11 Theme - screenshot thumbnailFlux - CM11 Theme - screenshot thumbnailFlux - CM11 Theme - screenshot thumbnailDownload By►: ►''Mediafire ''

Download By►: ►''Solidfiles ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: