(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, October 4, 2014

သစ္သီးေတြပ်က္ေအာင္ခုတ္တဲ့ဂိမ္း Fruit Ninja v2.0.0 Apk


Fruit Ninja apk

သစ္သီးေတြပ်က္ေအာင္ခုတ္တဲ့ဂိမ္း Fruit Ninja v2.0.0 Apk ေလးကေတာ့ ဗားရွင္းအသစ္
ေလးထြက္လာပါတယ္ ပါ၀ါ အသစ္ေတြ နဲ့ ေဆာ့ကစားရမွာပါ   (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Download: Fruit Ninja v2.0.0 Apk | 46 MB | Resumable Links |

Requires Android:2.1 and up |
Fruit Ninja is the original and the best slasher on Android!

Fruit Ninja
What’s in this version :
  • This update includes a number of bug fixes and minor improvements. As always, keep the feedback coming!
  • This is the biggest Fruit Ninja update ever!
  • POWERS – Blades and Dojos in the game now add a unique twist to gameplay. Bonus powers, extra time, fresh surprises – everything changes the game, so experiment with your favorites and take your score to a new level!
  • CHARACTERS – Welcome to Fruitasia, which is home to many colorful characters! In this update please welcome Katsuro and Mari, joining Sensei, Gutsu and Truffles to guide you through the action! More characters will be added regularly!

Game review:

Fruit Ninja is a juicy action game with squishy, splatty and satisfying fruit carnage! Become the ultimate bringer of sweet, tasty destruction with every slash.Swipe up across the screen to deliciously slash fruit like a true ninja warrior. With three games modes in single player and worldwide leaderboards using Openfeint, the addictive gameplay will keep you coming back for even higher scores.Fruit Ninja features three packed gameplay modes – Classic, Zen and the new Arcade, featuring powerups including Freeze, Frenzy and Double Score! The bonus Dojo section includes unlockable blades and backgrounds, and you can also unlock achievements and post scores to the online leaderboards with Openfeint.

Fruit Ninja - screenshot
Fruit Ninja - screenshot
Fruit Ninja - screenshot
Fruit Ninja - screenshot

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)
ေဒါင္းနည္းမ်ားမသိပါက ဒီမွာ သြားၾကည့္ေပးပါခင္ဗ်ာ

No comments: