(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, October 28, 2014

Galaxy S5 ဒီဇိုင္းအလန္းေလး S Launcher Prime (Galaxy S5 Launcher) v2.7 Apk

S Launcher Prime (Galaxy S5 Launcher) Apk

Galaxy S5 ဒီဇိုင္းအလန္းေလး S Launcher Prime ေလးပါ လန္းလို႔ ဗားရွင္း အသစ္ေလးပါ
တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ ေအာက္မွာေဒါင္းပါ (( ပုသိမ္အိုင္တီ ))
S Launcher Prime (Galaxy S5 Launcher) v2.7 Apk | 2.5 MB | Resumable Links | Requires Android: 4.0 and up |
S Launcher, is the most polished, highly customizable Galaxy S5 style (TouchWiz style) launcher!
S Launcher Prime (Galaxy S5 Launcher)

What’s in this version :
 • S Launcher bring you the Best & Enhanced Galaxy S experience !
 • v2.7 update(2014-10-24):
 • Add Theme store
 • Side bar performance improvement
 • Add font shadow option in Theme & UI setting
 • Fix several bugs


App Review:
S Launcher, is the most polished, highly customizable Galaxy S5 style (TouchWiz style) launcher, Smooth, Rich features, NO AD
Features:
 • Support icon theme, compatible with themes for nova launcher, adw launcher, go launcher, apex launcher, etc
 • Translucent status bar and navigation bar (Android4.4 devices, and Galaxy S4, Galaxy Note2/3, Tab2/3 ,etc )
 • Support edit icon
 • Galaxy S5 TouchWiz Launcher scrolling effect
 • Menu options in app drawer, support drawer app sorting
 • Resize any widget
 • Backup and restore launcher setting and layout
 • Import layout from other launcher
 • Highly customizable, MANY options:
 • Launcher Desktop:
  • Set desktop grid
  • Set icon text size, color; hide icon text
  • Lock launcher desktop option
  • Hide search bar, status bar
  • Hide shadow, indicator
  • Infinite scrolling
  • Set launcher default Home Screen to Left, Middle or Right
  • Wallpaper scrolling
  • Theme support: such as Galaxy, iOS 7, Win 8 iconpack
 • Launcher Dock:
  • Multi Dock pages
  • Number of Dock icons
  • Hide Dock
  • Drawer icon position setting
 • Launcher Drawer :
  • Set launcher drawer grid
  • Set icon text size, color; hide icon text
  • Reset drawer position
  • Background transparent
 • Launcher Folder :
  • Galaxy S5 Launcher folder with 2×3 grid
  • Max rows and columns
  • Folder background option
  • Folder preview style
  • Icon label size/color option for folder apps
S Launcher (Galaxy S5 Launcher - screenshot thumbnailS Launcher (Galaxy S5 Launcher - screenshot thumbnailS Launcher (Galaxy S5 Launcher - screenshot thumbnailS Launcher (Galaxy S5 Launcher - screenshot thumbnailS Launcher (Galaxy S5 Launcher - screenshot thumbnail
Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: