(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, October 15, 2014

ေ၀ဟင္ကေနတိုက္ခိုက္ရမဲ့ဂိမ္းေကာင္းေလး HELI HELL Mod APK V1.0.36 Unlimited Coins

  ေ၀ဟင္ကေနတိုက္ခိုက္ရမဲ့ဂိမ္းေကာင္းေလး HELI HELL Mod ေလးပါေပါ့ေပါ့ ပါးပါးနဲ့ တိုက္ခိုက္ကစားျခင္သူေတြအတြက္အဆင္
ေျပမဲ့ဂိမ္းေကာင္းေလးပါ ဗ်ာ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
HELI HELL Apk Mod Unlimited Coins ,New update with version 1.0.36

Pilot, the world is on the verge of war. The situation is critical: it's time for you to tear the sky apart with the blades of your helicopter and shoot down every enemy coming across your radar!
Flying your heavily armed helicopter, do whatever it takes to avoid another deadly war to break out and bring back freedom and democracy to Vylleña Island
Screenshot:||Game:  HELI HELL APK  ||
||Version:  1.0.36  ||
||Android : 2.3  ||
||Market:  https://play.google.com/.helihell  ||
||Mod:  Unlimited Coins   ||

APK :
 Download ►: ►''Here ''
OBB :
 Download ►: ►''Here ''


     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: