(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, October 27, 2014

နာမည္ႀကီးဂိမ္းေလး Hitman GO v1.11.27230 Apk

Hitman GO  Apk
နာမည္ႀကီးဂိမ္းေလး Hitman GO ဂိမ္းေလးကေတာ့ ဇာတ္လမ္းသြားေဆာ့ရတဲ့ ဂိမ္းေကာင္း
ေလးပါေဆာ့လို႔ေကာင္းတဲ့ဂိမ္းေလးပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Hitman GO v1.11.27230 Apk | 284 MB | Resumable Links | Requires Android:2.3.3 and up |
Get your daily fix of Agent 47 with this elegant, strategy-based Hitman game!
Hitman GO
What’s new in this version :
  • NEW CLASSIC CHAPTER! Access the “St. Petersburg Stakeout” chapter, based on the famous Hitman 2: Silent Assassin level!
  • Saved Games implementation to keep your progress across multiple devices.
  • Various bug fixes.

Game Review:
Hitman GO is a turn-based puzzle game with beautifully rendered diorama-style set pieces. You will strategically navigate fixed spaces on a grid to avoid enemies and take out your target or infiltrate well-guarded locations. You really have to think about each move and all the Hitman tools of the trade you would expect are included; disguises, distractions, sniper rifles and even 47’s iconic Silverballers.
With Hitman GO, you’ll experience:
• Challenging puzzles that put your assassination skills to the test
• Beautiful scale model-style visuals
• Environments with secret passageways and off-limit areas
• Agent 47’s tools of the trade: Distractions, disguises, hiding spots, sniper rifles and even the iconic Silverballers
• Different enemy types with unique and deadly behaviours
• Different ways of completing each level, silently or forcefully

Hitman GO - screenshotHitman GO - screenshotHitman GO - screenshot
     


apk download
Download APK | OBB : Part1 PArt2

www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: