(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, October 31, 2014

Japan ဖိုက္တင္ဇာတ္လမ္းသြားဂိမ္းေလး Chroisen2 Mod APK V1.0.3 Unlimited Gold

  Japan ဖိုက္တင္ဇာတ္လမ္းသြားဂိမ္းေလး Chroisen2 Mod  ဂိမ္းေလးပါ
အခန္းရွည္ေဆာ့ကစားရမွာပါ ဗားရွင္း အသစ္ေလးထြက္လာလို႔တင္ေပး
လိုက္ပါတယ္ဗ်ာေအာက္မွာေဒါင္းပါ (( ပုသိမ္နဘ္းပညာ ))
Chroisen2 - Classic styled RPG Apk Mod Unlimited Money ,New update with version 1.0.3

We assure that you would feel all about the ACTION RPG via the CHROISEN2!
: Great scale with ‘Class change and Awakening’, ‘Strengthen, Enchanting and Fusion’, ‘Network Dungeon’, ‘Dungeon Load’, with Tex System’, ‘Prefix, Title’, ‘P2P Market’, ‘Rebirth Mode’, ‘Village’, etc.
: Bring up your unique chracter from 28 classes(Slasher, Templar, Fighter, Magician, Warrior, Berserker, Chrasher, Silver Knight, Shadow Knight, Soul Slayer, Rogue, Grappler, Shooter, Wizard, Summoner, Heretic, Assassin, Undertaker, Overlord, Hell Bringer, etc.)

Screenshot:
||Game:  Chroisen2 - Classic styled RPG APK  ||
||Version:  1.0.3  ||
||Android :  2.3 ||
||Market:  https://play.google.com/.chroisen2eng  ||
||Mod:   Unlimited Money  ||

APK:

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: