(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Sunday, October 5, 2014

Javelin Browser (Browser အလန္းေလး)

Javelin Browser-1 Javelin Browser-2
 Javelin Browser အလန္းေလးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Javelin is a gorgeous, mobile-first and thought-out browser.
. True multi-tasking with the ability to open web-pages on top of your favourite app (without switching apps)
. Ad-free browsing
. Reading mode
. Full-screen browsing
Javelin browser also comes with all the bells and whistles of a mature app
. Password Manager
. Sync bookmarks, recent tabs with (Desktop) Chrome
. Incognito
Size : 11M
Current Version : 4.1.3
Requires Android : 4.0 and up

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: